راهکار شبکه‌های خصوصی مجازی

امروزه ایجاد ارتباطات بین شعب مختلف یک شرکت یا ارتباط کارمندان با مجموعه مرکزی با اولویت حفظ امنیت و سرعت مناسب اجتناب ناپذیر است. به منظور پاسخگویی به این نیاز، ابزارهای VPN و Tunneling مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • برقراری ارتباطات نقطه به نقطه در لایه ۳ شبکه
  • امکان ایجاد ارتباطات لایه ۲ در بستر اینترنت
  • امکان ایجاد ارتباط امن بین دو یا چند نقطه
  • امکان ایجاد شبکه خصوصی مجازی در بستر اینترنت

 

VPN Tunnel