IOPS چیست:

IOPS چیست:
IOPS(Input/Output Operations Per Second)، مخفف تعداد ورودی (Input) و خروجی (Output) داده در هر ثانیه می‌باشد؛ IOPS واحد استاندارد اندازه‌گیری عملکرد برای بیشترین تعداد خواندن و نوشتن در فضاهای ذخیره‌سازی مانند هارددیسک‌، SSD و درایورهای SAN گفته می‌شود. دستگاه یا هاردی که مقدار IOPS آن بیشتر باشد میتواند عملیات بیشتری را در یک ثانیه انجام دهد.
IOPSدر کنار تاخیر (Latency) و توان عملیاتی (Throughput) به سنجش عملکرد کمک می کند.
یکی از مهمترین نوع تست IOPS دسترسی به داده‌ها به صورت ترتیبی و تصادفی است. متداول ترین تست برای اندازه گیری عملکرد به شرح زیر است:

میزان IOPS در درایوهای مختلف طبق جدول زیر است:

نمودار زیر مقایسه IOPS ها در درایو های مختلف SSD را نمایش می‌دهد: