مشاوره و آموزش

HDD(Hard Disk Drive) چیست؟

HDD(Hard Disk Drive) چیست؟ فناوری موجود در درایوهای دیسک سخت به خوبی شناخته شده و آزمایش شده است. درایوهای دی...

بیشتر...

IOPS چیست:

IOPS چیست: IOPS(Input/Output Operations Per Second)، مخفف تعداد ورودی (Input) و خروجی (Output) داده در هر ثانیه می‌باشد؛ IOPS واح...

بیشتر...

NVME چیست؟

یکی از مؤثرترین انواع ارتقای سخت‌ افزار روی یک کامپیوتر، تهیه‌ی یک تجهیز ذخیره‌سازی جدید و سریع‌...

بیشتر...